FÖRÄLDRAR EMELLAN

 – ett nätverk för kunskap och inspiration

Nätverket Föräldrar emellan jobbar med att vara förälder. Föräldraskapet handlar om glädje och stolthet, men också om otillräcklighet och osäkerhet. Föräldrar efterfrågar stöd och kunskap på många olika sätt, ökad trygghet i föräldrarollen skapar förutsättningar för trygga barn.

Föräldrar emellan erbjuder föräldrar och andra vuxna ökad kunskap, inspiration och motivation samt tillfälle att reflektera över sitt föräldraskap.

Nästa föreläsning
Onsdagen den 24 april kl 18.30 – 20.00

Plats
Skogstorpsskolan, Mastgatan 7, Kumla

Anmälan
För planeringens skull anmäl er gärna till: www.bilda.nu/foraldraremellanKyrkorna i Kumla


Ungas utsatthet på nätet

– Hur kan vi som vuxna upptäcka när barn och unga människor utsätts på nätet?

– Hur kan vi som vuxenvärld våga fråga och orka lyssna på våra unga om deras nätvanor?

– Vad händer med de barn som sexbilder och -filmer sprids utom kontroll på nätet och hur agerar förövarna på nätet?

Välkommen till en föreläsning med Caroline Engvall, journalist, författare och engagerad inom ungas utsatthet på nätet. Denna kväll vill vi ge dig som vuxen möjlighet att få kunskap om ämnet och hjälp att kunna uppmärksamma barn och ungas situation och att kunna samtala om det som händer på nätet.