FÖRÄLDRAR EMELLAN

 – ett nätverk för kunskap och inspiration

Nätverket Föräldrar emellan jobbar med att vara förälder. Föräldraskapet handlar om glädje och stolthet, men också om otillräcklighet och osäkerhet. Föräldrar efterfrågar stöd och kunskap på många olika sätt, ökad trygghet i föräldrarollen skapar förutsättningar för trygga barn.

Föräldrar emellan erbjuder föräldrar och andra vuxna ökad kunskap, inspiration och motivation samt tillfälle att reflektera över sitt föräldraskap.

VARDAGENS MAGI!
Trots att man som förälder vill sina barns bästa är vardagen
med barn ofta slitsam. Känslan av att det blir ”fel” är vanlig
och man kan känna sig missnöjd med sig själv och irriterad
på barnet. Men mitt i allt detta uppstår ”vardagens magi”
– som består av samspel mellan barn och föräldrar som
har så stor betydelse för barnets utveckling.

Välkommen på föreläsning med socionomen Kerstin Neander.

DATUM: 26 FEBRUARI 2020
TID: 18.30–20.00
PLATS: Skogstorpskolan, Mastgatan 7, Kumla

Se även: www.bilda.nu/foraldraremellan

Image Image