FÖRÄLDRAR EMELLAN

- ett nätverk för kunskap och inspiration

Nätverket Föräldrar emellan jobbar med att vara förälder. Föräldraskapet handlar om glädje och stolthet, men också om otillräcklighet och osäkerhet. Föräldrar efterfrågar stöd och kunskap på många olika sätt, ökad trygghet i föräldrarollen skapar förutsättningar för trygga barn.

Föräldrar emellan erbjuder föräldrar och andra vuxna ökad kunskap, inspiration och motivation samt tillfälle att reflektera över sitt föräldraskap.

www.bilda.nu/foraldraremellan


Fem gånger mer kärlek

12 december kl 18.30-20.00
i Skogstorpskolan

En föreläsning om de viktigaste sakerna föräldrar kan göra för att få goda relationer till sina barn eller tonåringar, och för att hantera konflikter ­i vardagen.

Föreläsaren Martin Forster har arbetat länge med föräldraskap som psykolog och forskare, bland annat med föräldrastödsprogram som Komet och ABC. Han har även skrivit boken ’Fem gånger mer kärlek’.

Det behövs ingen anmälan

Fri entré

ImageImage