FÖRÄLDRAR EMELLAN

 – ett nätverk för kunskap och inspiration

Nätverket Föräldrar emellan jobbar med att vara förälder. Föräldraskapet handlar om glädje och stolthet, men också om otillräcklighet och osäkerhet. Föräldrar efterfrågar stöd och kunskap på många olika sätt, ökad trygghet i föräldrarollen skapar förutsättningar för trygga barn.

Föräldrar emellan erbjuder föräldrar och andra vuxna ökad kunskap, inspiration och motivation samt tillfälle att reflektera över sitt föräldraskap.

Parrelation och föräldraskap
hur funkar det?

Hur vårdar du din parrelation samtidigt som du är förälder?
Familjeterapeuten Monica Nordlander ger strategier för att underlätta ett hållbart föräldraskap och en bra parrelation.

Tisdagen den 9 november 18.30-20.00 i Skogstorpsskolan, Kumla

Läs mer här: www.bilda.nu


ImageImage