Mission sedan 1926

Pingstförsamlingen i Kumla har varit engagerad i mission sedan den bildades 1926. Ett konto för mission öppnades i och med församlingsbildandet och efter fyra år beslutades att underhålla en evangelist i Estland och en missionär i Kina. Så har det fortsatt oavbrutet sedan dess och idag är vår målsättning att samla in 1450 kronor per dag till missionsarbetet.

 

Ibra - Västafrika


Mediavärlden gör det möjligt att nå in i alla länder i vår värld. Församlingen har varit engagerad i radioarbete i många år. Idag är Radio, TV och Internet fantastiska verktyg för att nå in bakom stängda dörrar. IBRA använder media som ett redskap för mission och församlingsplantering. Och där är vi med och bidrar till att möjliggöra uppdraget.

www.ibra.se

Image

Pingstförsamlingen i Kumla är med och underhåller Marcus, regionsledare på IBRA Media och som jobbar med olika projekt i Västafrika. Med fokus på det så kallade Sahel-området besöker han regelbundet samarbetspartners från Senegal till Tchad.

FÖRSAMLINGS- PLANTERING – ITALIEN


Pingstförsamlingen i Kumla stödjer ett församlingsplanteringsarbete i Toscanaregionen Italien. Detta sker genom församlingen Fonte di Vita i Livorno, där pastor Dante Bernarducci är pastor.

Image

Valeria & Dante Bernarducci

Församlingen i Livorno har från 2001 växt från ett 15-tal personer till idag ca 300 st. Församlingen har planterat tre nya församlingar i La Spezia, Cecina och nu senast i Prato strax utanför Florens. Dessa församlingar har också en stadig tillväxt. Församlingen Fonte di Vita är en del av Elimrörelsen som är an av de största pingstsamfunden i Italien. www.livornopergesu.com

 

Photo by mentatdgt from Pexels

Ibra - Turkiska bältet


2008 var IBRA med och startade den turkiska tv-kanalen Kanal Hayat. Idag sänds program dygnet runt, på turkiska, azeriska, turkmeniska, uzbekiska och syrianska. 2017 startades även Youtubekanalen Umut kalesi med musikvideos och samtalsprogram som riktar sig till den yngre generationen. 

www.ibra.se

Colombia


Kidz, församlingens söndagsskola, har under många år stöttat Deisy och hennes arbete bland barnen i en av Medellins allra fattigaste stadsdelar.

Deisy och hennes team samarbetar med Ankarstiftelsen i Sverige.

 
 

Burundi


Pingstkyrkan Kumla har varit verksam med mission i Burundi i dryga 70 år. Under hösten 2020 blev ett nytt projekt i samarbete med PMU och CEPBU (Svenska Pingst systerkyrka i Burundi) godkänt och kan beskrivas helt kort:

  • SIDA har beviljat ett treårigt stöd på 4 miljoner kr, där CEPBU arbetar med "Food security and social inclusion" vilket innebär olika stöd till särskilt utsatta i samband med torka samt arbete för att nå och lyfta minoritets folkgruppen BATWA (pygméer) i landet.
  • Vi är en partner i projektet och bidrar med egeninsatsen samt uppföljning och information.

GUINEA – EADG


Guinea har nu 12 miljoner invånare, de kristna är en mycket liten men växande minoritet. Vår samarbetspartner är EADG (Eglise des Assemblées de Dieu de Guinée) som har 250 församlingar över hela landet och 14.000 gudstjänstfirare.  EADG:s vision är att plantera församlingar i alla nyckelstäder och därifrån nå vidare. De vill också påverka samhället med sociala insatser såsom skolor, förskolor, alfabetiseringskurser och sjukvårdskliniker.

Vi stöttar EADG på en rad olika sätt:

  • Stöd till bibelskolan för blivande pastorer
  • Sömnad och alfabetiseringsprojekt för kvinnorna på bibelskolan
  • Församlingsplantering
 
 

Europe for Christ


Europe for Christ har arbetat i flera länder i Europa, med fokus på Balkan, och vi har fått möjligheten att stödja dem både ekonomiskt och genom missionärer. Stiftelsen startades 1993 av Göran Holm och dess syfte är att hjälpa församlingar att växa och utvecklas inom mission och evangelisation i Europa.

Göran HolmEurope for Christ

Albanien


Vi är med och ger ekonomiskt stöd till församlingen i Ilyricum Churh i Shkodra, där två inhemska pastorer arbetar som församlingsledare. Klodi Lumci är föreståndare och hans bror Stefan Lumci är ungdomspastor.

Shkodra är en stad i norra Albanien där bor cirka 160.000 människor.

Stefan & Klodi Lumci

Stefan & Klodi Lumci

 

Övrigt

Vänförsamlingar har vi i Tabora (Tanzania), Dagö (Estland) och i Budapest (Ungern) dit vi regelbundet reser i ett slags utbytesprogram.

Pengarna vi får in används både till evangeliskt och socialt arbete på många platser i världen. Församlingen är mån om att missionsvisionen inte ska slockna och vill därför att ungdomar med intresse för mission ska få möjlighet att prova på det. Därför finns det en missionsfond där de kan få hjälp med resan. Många har redan använt den möjligheten och gjort en insats i missionsarbetet.

I missionsbudgeten finns det också utrymme för punktinsatser. Det gör att vi kan hjälpa till i katastrofområden och andra akuta lägen. Vi har även kunnat hjälpa till med kyrkbyggen på flera platser i världen.