Mission sedan 1926

Pingstförsamlingen i Kumla har varit engagerad i mission sedan den bildades 1926. Ett konto för mission öppnades i och med församlingsbildandet och efter fyra år beslutades att underhålla en evangelist i Estland och en missionär i Kina. Så har det fortsatt oavbrutet sedan dess och idag är vår målsättning att samla in 1450 kronor per dag till missionsarbetet.

 

Ibra - Västafrika


Mediavärlden gör det möjligt att nå in i alla länder i vår värld. Församlingen har varit engagerad i radioarbete i många år. Idag är Radio, TV och Internet fantastiska verktyg för att nå in bakom stängda dörrar. IBRA använder media som ett redskap för mission och församlingsplantering. Och där är vi med och bidrar till att möjliggöra uppdraget.

www.ibra.se

Image

Pingstförsamlingen i Kumla är med och underhåller Marcus, regionsledare på IBRA Media och som jobbar med olika projekt i Västafrika. Med fokus på det så kallade Sahel-området besöker han regelbundet samarbetspartners från Senegal till Tchad.

FÖRSAMLINGS- PLANTERING – ITALIEN


Pingstförsamlingen i Kumla stödjer ett församlingsplanteringsarbete i Toscanaregionen Italien. Detta sker genom församlingen Fonte di Vita i Livorno, där pastor Dante Bernarducci är pastor.

Image

Valeria & Dante Bernarducci

Församlingen i Livorno har från 2001 växt från ett 15-tal personer till idag ca 300 st. Församlingen har planterat tre nya församlingar i La Spezia, Cecina och nu senast i Prato strax utanför Florens. Dessa församlingar har också en stadig tillväxt. Församlingen Fonte di Vita är en del av Elimrörelsen som är an av de största pingstsamfunden i Italien. www.livornopergesu.com

 

Photo by mentatdgt from Pexels

Ibra - Turkiska bältet


2008 var IBRA med och startade den turkiska tv-kanalen Kanal Hayat. Idag sänds program dygnet runt, på turkiska, azeriska, turkmeniska, uzbekiska och syrianska. 2017 startades även Youtubekanalen Umut kalesi med musikvideos och samtalsprogram som riktar sig till den yngre generationen. 

www.ibra.se

Image

Kumla Pingst är med och underhåller Henrik och Anna som är IBRA:s medarbetare i regionen med fokus på församlingsplantering. 

MAF – ÖSTRA ASIEN


Mission Aviation Fellowship, MAF, är en internationell kristen organisation vars syfte är att med hjälp av små flygplan ge hjälp, hopp och helande till de allra mest isolerade och utsatta människorna runt om i världen. Var sjätte minut så lyfter eller landar ett MAF-plan någonstans i världen för att öppna dörrar och möjliggöra hjälp till de som behöver det mest. Förutom att flyga människor till och från avlägsna byar möjliggör MAF att missionärer kan bo och ta sig till och från avlägsna byar för att bland annat kunna översätta Bibeln och stötta lokala kyrkor och skolor. MAF flyger även ut läkarteam och människor med akuta livshotande behov och andra hjälp-och utvecklingsorganisationer som jobbar för att förvandla livet för de samhällen som är avskurna från omvärlden.

.

Pingstförsamlingen i Kumla är med och underhåller Annelie och David Edsmyr med barnen Timnah, Noel, Livia och Leon som bor och verkar i Papua Nya Guinea. Papua Nya Guinea har ett av MAF:s största program med tio flygplan och missionärer på fem olika baser i landet. Här jobbar David som Property, Vehicle and Maintenance Deputy Manager och tar hand om underhåll och utveckling av alla hus, byggnader och bilar som behövs för att MAF ska kunna finnas i landet. Annelie är MAF:s Asia Pacific Regional Communications Manager och ansvarar för kommunikationsarbetet i MAF:s program runt om i regionen så att fler kan få höra om hur MAF förändrar isolerade människor genom Jesu Kristi kärlek.

Du kan följa deras vardag på instagram @edsmyr_tours eller deras blogg: https://familjenedsmyr.wordpress.com

www.maf.se

 
 

MAF-Kongo


Kongo är ett stort land med många svårigheter att ta sig fram. Där stödjer vi David och Donna Jacobsson, som arbetar inom missionsflyget, MAF-Kongo. Med hjälp av flyg stöder de den kongolesiska kyrkan, kristna sjukhus, bibelöversättning och läskunnighet, och också avgörande medicinsk hjälp och krisstöd till tusentals utsatta människor i områden som fortfarande lider av våld och otrygghet.

Ett viktigt bibelord för David är Joh 9:4, ”Så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta.”

David säger: - På grund av många år av osäkerhet och krig i Kongo med upprepade evakueringar lever vi med en känsla av att tiden är kort. Vi vill vara tillgängliga och redo att hjälpa så länge möjligheter finns.

www.maf.org

GUINEA – EADG


Guinea har nu 12 miljoner invånare, de kristna är en mycket liten men växande minoritet. Vår samarbetspartner är EADG (Eglise des Assemblées de Dieu de Guinée) som har ca 5 000 medlemmar i 45 församlingar över hela landet.  EADG:s vision är att plantera församlingar i alla nyckelstäder och därifrån nå vidare. De vill också påverka samhället med sociala insatser såsom skolor, förskolor, alfabetiseringskurser och sjukvårdskliniker.

Vi stöttar EADG på en rad olika sätt:

  • Stöd till IBRA:s radiosändningar på de tre stora språken.
  • Stöd till evangelisationssatsningar.
  • Köp av tomter och byggen av kyrkor, skolor och allaktivitetshus.
  • Stöd till pionjärpastorer.
  • Inkomstgenererande projekt.
  • Ledarträning – från lekmannaledare till bibelskollärare.
 
 

Europe for Christ


Europe for Christ har arbetat i flera länder i Europa, med fokus på Balkan, och vi har fått möjligheten att stödja dem både ekonomiskt och genom missionärer. Stiftelsen startades 1993 av Göran Holm och dess syfte är att hjälpa församlingar att växa och utvecklas inom mission och evangelisation i Europa.

Göran HolmEurope for Christ

Albanien


Vi är med och ger ekonomiskt stöd till församlingen i Ilyricum Churh i Shkodra, där två inhemska pastorer arbetar som församlingsledare. Klodi Lumci är föreståndare och hans bror Stefan Lumci är ungdomspastor.

Shkodra är en stad i norra Albanien där bor cirka 160.000 människor.

Stefan & Klodi Lumci

Stefan & Klodi Lumci

 
 

Burundi


Pingstkyrkan Kumla har varit verksam med mission i Burundi i dryga 70 år. Under hösten 2020 blev ett nytt projekt i samarbete med PMU och CEPBU (Svenska Pingst systerkyrka i Burundi) godkänt och kan beskrivas helt kort:

  • SIDA har beviljat ett treårigt stöd på 4 miljoner kr, där CEPBU arbetar med "Food security and social inclusion" vilket innebär olika stöd till särskilt utsatta i samband med torka samt arbete för att nå och lyfta minoritets folkgruppen BATWA (pygméer) i landet.
  • Vi är en partner i projektet och bidrar med egeninsatsen samt uppföljning och information.

Colombia


Kidz, församlingens söndagsskola, har under många år stöttat Deisy och hennes arbete bland barnen i en av Medellins allra fattigaste stadsdelar.

Deisy och hennes team samarbetar med Ankarstiftelsen i Sverige.

 

Övrigt

Vänförsamlingar har vi i Tabora (Tanzania), Dagö (Estland) och i Budapest (Ungern) dit vi regelbundet reser i ett slags utbytesprogram.

Pengarna vi får in används både till evangeliskt och socialt arbete på många platser i världen. Församlingen är mån om att missionsvisionen inte ska slockna och vill därför att ungdomar med intresse för mission ska få möjlighet att prova på det. Därför finns det en missionsfond där de kan få hjälp med resan. Många har redan använt den möjligheten och gjort en insats i missionsarbetet.

I missionsbudgeten finns det också utrymme för punktinsatser. Det gör att vi kan hjälpa till i katastrofområden och andra akuta lägen. Vi har även kunnat hjälpa till med kyrkbyggen på flera platser i världen.