Vår vision och tro

Församlingens vision är att människor ska komma till en levande, personlig tro på Jesus Kristus som förändrar hela livet. Vi vill vara en öppen kyrka med en varm gemenskap som möter varje människas behov. Församlingens uppdrag är att berätta om Gud och erbjuda evangeliet om Jesus Kristus genom vittnesbörd, tjänst och gemenskap.

Jesus är Guds Son och genom sin död på korset och sin uppståndelse från de döda har Han försonat människan med Gud. Bara genom Honom kan människan få förlåtelse från synd. Den helige Ande är lika verklig idag som på de första kristnas tid och är en hjälp för den kristne att leva så som Jesus lärde. Bibeln är Guds ord. Helande från sjukdom och även andra under kan ske som svar på bön. Jesus ska komma tillbaka för att upprätta Guds Rike i fullkomlighet. Vi tror på ett evigt liv för den som bekänner Jesus som Herre och Frälsare. Kristen tro skall omsättas i praktisk handling i vardagslivet.