Policy för behandling av personuppgifter

För oss i Pingstförsamlingen Kumla är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och veta att vi följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Denna policy omfattar Pingstförsamlingen Kumla med dess verksamhetsområden.

Kontaktuppgifter för information eller klagomål är:
- Pingstförsamlingen, Box 48, 692 21 Kumla med telefon 019-58 77 50.
- Tomas Höglund är kontaktperson i frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Pingstförsamlingen Kumla värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och den lagliga grunden vilar främst på: att fullgöra vårt avtal, legitimt och berättigat intresse och/eller att dina personuppgifter behandlas inom det som kallas ”berättigad verksamhet”.

Om du interagerar med Pingstförsamlingen Kumla behandlar vi dina personuppgifter utifrån dessa grunder. Det kan ske på olika sätt, ex. när du blir medlem, att du anmäler dig till ett läger eller en kurs hos oss eller när du ger en gåva via webben. Uppgifterna används enbart för det syftet som de tagits in för, att förse dig med relevant information, för uppföljning, m.m. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl. Medlemshistorik arkiveras för statistik och för att ex. i efterhand kunna utfärda dopintyg till en tidigare medlem som önskar detta.

Pingstförsamlingen Kumla är en del av en nationell församlingsrörelse som bland annat ger ut medlemstidningen Pingst.se . Efter överenskommelse inom församlingen kan medlemmars kontaktuppgifter lämnas dit för att du ska få information om vårt gemensamma arbete i Sverige och i världen. Anmäl till Pingstförsamlingen Kumla om du inte vill ha medlemstidningen.

I de fall samverkan sker kring specifika tjänster, ex. försäkringar, pensioner, biståndsprojekt behandlas personuppgifter för att fullgöra avtalet. Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Pingstförsamlingen Kumla räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas.

Du har rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att klaga och om de är felaktiga eller laglig grund saknas begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.