GOD JUL !

Därför ska Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel    Jes 7:9

Vi behöver tid att ta in det oerhörda som skedde i Julnatten. Det mysterium vi firar i Jul är att Gud blir människa.

Den natten blev Jesus allt det vi är – för att vi ska bli allt det han är. Vi anar storheten i att vara människa – för det är människa Gud blir. I det lilla stallet i Betlehem ser Gud och människa på varandra – i det nyfödda barnet – och de känner igen varandra.

Immanuel betyder Gud med oss. Gud är för oss, Han är för människan. Jesus föddes till den här världen p.g.a att Guds älskade världen så oerhört mycket. Jesu födelse förändrade allt.

 

Tomas