Hos Gud finns tryggheten

Församlingen är som en stad på berget som inte kan döljas …och vi är det ljus som lyser upp världen. Detta är vad Jesus säger om församlingen i Matteusevangeliet 5:14. På långt håll kan man se ljuset från staden. Det lyser från gemenskapen. Ett ljus från framtiden, där inget mörker mer skall vara. Församlingen är Guds stad som rymmer hoppets ljus. Ljuset i staden inbjuder till skydd, värme, glädje och tacksamhet.
Hela vår värld går igenom en svår tid nu. Det är som att allt skakas runt omkring oss. Men Guds rike kan inte skakas. Gud är densamme, Jesus Kristus är densamme.
I dessa tider är det tryggt att veta att också hela världen vilar i Guds händer. Det som nu sker i vår värld är inte bortom Guds kontroll. Vi ber och ropar till Gud om att denna pandemi ska få ett snabbt slut. När den är över vet vi ej, om det är veckor, månader, men den kommer att gå över, och vi kommer ta oss igenom denna svåra tid med Guds hjälp och genom att vi visar varandra extra mycket omtanke och kärlek
Guds löften står kvar. Det finns ingenting som kan skilja oss åt från Guds kärlek
Du omsluter mig på alla sidor, och du håller din hand över mig. Att veta detta är förunderligt för mig, mycket större än vad jag någonsin kan förstå Psaltaren 139:5-6