Smittskydds-
åtgärder
under g
udstjänster

Vi tillämpar myndigheternas smittskyddsåtgärder vid arrangemang inomhus för fler än 20 deltagare utan vaccinationsbevis.

Vi ser till att:
1. Deltagarna har en anvisad sittplats.
2. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
3. Antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 personer.

Folkhälsomyndigheten anger att högst 50 personer får samlas inomhus utan vaccinationsbevis och betonar avstånd (minst en meter) och handhygien. Vi använder samtliga bänkar i kyrksalen och på läktaren och sitter med en meters mellanrum – mätsticka delas ut vid ankomst till kyrkan.

Kyrkkaffe serveras inte.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten.se

Vi uppmanar till fortsatt bön för situationen!