Församlingsresa till Dagö

Församlings-
resa till Dagö

Uppskjuten till 2021


P.g.a  rådande läge med Corona-pandemin har vi beslutat att ställa in resan som skulle ha ägt rum 21-27 maj i år. Vi tycker detta är oerhört tråkigt då vi verkligen sett fram emot dessa dagar, men i rådande stund kan vi inte fatta något annat beslut.

Flera har hört av sig och uttryckt osäkerhet inför att följa med på resan. Så även församlingen i Dagö som ifrågasatt om de ska kunna ta emot oss i det läge som är just nu.

Vi planerar istället för en liknande resa runt Kristi Himmelfärdshelgen nästa år.

/Reseplaneringsgruppen